Новаторски подход срещу комарите прилага Община Созопол

Новаторски подход срещу комарите прилага Община Созопол 1Започва вторият етап от обработката срещу комари в община Созопол. Първият етап беше ларвацидна обработка на водните биотопи, където са яйцата и ларвите на комарите. Вторият етап е борбата с възрастните форми на комарите-имаго. Обработката се извършва чрез системни опушвания- димни давеси на пространствата, най- вече дървесната и храстовидната растителност, където обитават комарите. Препаратът, с който се третира е „Цитрол”. Той е регистриран в Министреството на здравеопазването и е безвреден за хората и животните. Борбата с комарите ще продължи през целия летен сезон, чрез редуващи се ларвицидни и имитационни обработки-заяви д-р

Анна Чанева, управител на фирмата, която извършва тези обработки на територията на община Созопол.

Община Созопол е единствената по Южното Черноморие, в която се извършва ларвицидна обработка срещу комарите. Това е комплексен подход, който ще доведе до максимално добри резултати. По този начин  ще се осигури и максимално спокойствие на гражданите и туристите през летния сезон.

Източник: Община Созопол