Намалиха такса смет в Созопол

От 2 на 1,7 паднаха промилите на такса-смет в Созопол. Намаляването на налога бе поискано от кмета Веска Караманова във връзка с увеличаване размера на данъчната оценка на имотите.

Облекчението ще засегне физическите лица, собственици на жилищни и вилни сгради в Созопол. Новата такса от 1,7 промила е формирана на база намаляване на отделните й компоненти. За сметосъбиране и сметоизвозване вече ще се плаща 1,2 вместо досегашните 1,4 промила. Частта за чистота досега се включваше в общата цена с 0,5 промила, но вече е 0,4. Без промяна остават цифрите за депо -0,1 промила.

Приходите от такса смет се използват за събиране и извозване на битовите отпадъци до депата, осигуряване на съдове за смет, почистването на уличните платна, площадите и парковете, както и за поддържането на съоръженията за обезвреждане на боклуците. Местният парламент прие и план-сметката за приходите и разходите по налога за тази година. Рамката е 1 милион 106 хиляди лева, стана ясно на заседанието.

Намаляването на такса смет ще компенсиране частично повишените разходи на семействата във връзка с увеличената данъчна оценка на имотите, предупредиха специалистите.

Първата вноска на местния налог се плаща до 30 април, втората до 30 юни, третата част следва да се внесе до 30 септември, а последната до 30 ноември, припомнят от администрацията.

Източник: sozopol.bg