Най-голямото неизпълнение на приходи в бюджета на Созопол е от продажба на общинска собственост

Най-голямото неизпълнение на приходи в бюджета на Созопол е от продажба на общинска собственост 1Панайот Рейзи: Най-голямото неизпълнение на приходи в бюджета на Созопол за 2010 година е от продажба на общинска собственост. През 2010 година бюджетът на общината е 26 млн. лв.

Рамката я изпълнихме, но собствените приходи не успяхме да ги изпълним. Собствените ни приходи бяха предвидени в размер на 16,195 млн. лв., а успяхме да изпълним 10,7 млн. лв. От продажба на земя и дълготрайни материални активи бяхме предвидили да постъпят 7 млн. лв., а сме изпълнили само 2 млн. Неизпълнението идва от това, че сме преценили да не продаваме общинска собственост

каза Рейзи и подчерта, че всички останали приходи от местни данъци и такси са изпълнени.

Около 500 – 600 хил. лв. са неразплатените разходи на Созопол и те ще бъдат платени от новия бюджет. Около 2,5 млн. лв. са приходите за 2010 година от такса „Смет”. 950 хил. лв. са приходите то данъка върху недвижимите имоти за 2010 година като в началото на годината заложеният приход е 800 хил. лв.

Източник: ИА “Фокус”