Над 280 000 лева от туристическа такса са влезли в хазната

О Б Щ И Н А  С О З О П О Л
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
27.09.2006 г.

Над 280 000 лева от туристическа такса са влезли в хазната на община Созопол до началото на септември, отчитат от дирекция “Приходи, местни данъци и такси” в администрацията. Сумата представлява 85% от заложените приходи, които по план възлизат на 330 000 лева. С вноските за септември, които трябва да се приведат до 15-то число на следващия месец, се очаква преизпълнение на бюджета по това перо, казаха от общината. Най-големите постъпления са от крупните туристически обекти като “Дюни”, “Хелио-тур-с” и новите хотелски комплекси на територията на Созопол. Увеличението на легловата база в общината, която за това лято надхвърли 50 000 места логично доведе до нарастване на приходите от туристическа такса, които за цялата минала година са били на стойност 294 000 лева. И това лято курортния налог в Созопол е 0,80 лева на летовник. Сумата, която се плаща в Черноморец и Равадиново е с 20 стотинки по-малко. Тези цени се отнасят за хотели и вилни селища. Отседналите в пансиони, къмпинги, частни квартири и семейни хотели в Созопол плащат по 0,60 лева на ден. За Черноморец и Равадиново цената е по-ниска – 0,40 лева. Като плюс за летовниците, посещаващи Созопол, е освобождаването на децата до 12 години от туристическа такса.

Източник: sozopol.bg