Навременна реакция на общинските съветници

Навременна реакция на общинските съветници 1Ноември тази година е срокът за приключване на проекта “Интегрирана система синя граница”, който се изпълнява с европейски средства. Това стана ясно с приемането на решение на Общински съвет в Созопол  да предостави общински имот безвъзмездно на главна дирекция “Гранична полиция”.

Върху площ от 200 кв.м в местността „Мечките” с рещение на общинските съветници бе отредено безвъзмездно право на ползване на имот, обшински горски фонд, частна общинска собственост. На върха в местността „Мечките”  ще  бъдат разположени съоръжения с радиоапаратура и антена с височина 40 м., необходими за охраняване на морската ивица, които на автоматичен режим ще обработват информация от района от нос Емине до нос Маслен нос. Успешното изпълнение на проекта е едно от условията за пълно присъединяване на България към Шенген, посочват от гранична полиция в отправеното искане до общината.

Проектът “Синя граница” е предназначен да осигури технологически граничната сигурност на морската граница, като предостави на българската гранична полиция всички необходими средства за морските операции – да засича, идентифицира и проследява морски плавателни съдове в зоната на тяхната отговорност. Проектът включва изграждане на комуникационна инфраструктура и инсталиране на сензори, като радари, електрооптични системи и системи за автоматична идентификация, данните от които ще бъдат препращани към операторите в различните центрове.

“Проектът трябва да се реализира в най- скоро време и нашата реакция е повече от навременна”- заяви кметът Панайот Рейзи по време на извънаредзната сесия, на която бе предоставено правото за безвъзмездно ползване на общинския терен. Ако проектът не се реализира в срок има опасност държавата да върне цялата вложена до момента сума за проекта- обясни още той.

Източник: Община Созопол