Четири наблюдателни кули ще следят за пожари край Созопол 1

Четири наблюдателни кули ще следят за пожари край Созопол

Четири наблюдателни кули ще следят за пожари край Созопол 2Кметът на община Созопол Панайот Рейзи даде старт на проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол“

Това стана в присъствието на кметовете на Черноморец – Добри Добрев и на с. Равадиново Иван Пазвантов, както и на Димитър Перифанов, началник на Районна служба за „Пожарна безопасност и спасяване“- Бургас и шефа на противопожарната служба в Созопол Христо Михайлов.

Спечеленият от община Созопол проект е по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ и е на стойност 71 230 лв.

В хода на проекта ще бъдат изградени четири наблюдателни кули, горски лесокултурни прегради в горските масиви в землищата на с. Равадиново, град Черноморец и град Созопол. В рамките на проекта са осигурени специализирано противопожарно оборудване и средства за комуникация и наблюдение. Оборудването включва моторни триони „Хускварна“, носими радиостанции, акумулаторни прожектори, брадви кирки, метални кофи, лопати, преносими пръскачка за вода, бинокли и тупалки за гасене на пожари.

Кметът Панайот Рейзи предаде специализираното противопожарно оборудване заедно със средствата за комуникации и наблюдение закупени в рамките на проекта на кметовете на Черноморец Добри Добрев и на с. Равадиново Иван Пазвантов.

На съвместната среща кметовете и представителите на служба „Пожарна безопасност и спасяване“ обсъдиха необходимостта от създаване на доброволни отряди за справяне с бедствия и пожари.Тези отряди ще бъдат обучени да използват при необходимост специализираното оборудване, което осигурява проекта.Началникът на районната служба в Бургас Димитър Перифанов пое ангажимент за обучение на доброволците.

Този проект, както и всички дейности, които предприемаме съвместно със службата за пожарна безопасност цели да се повиши ефективността на противопожарните мерки, които ние ,като община прилагаме на цялата територия

заяви кметът Панайот Рейзи в края на срещата.

източник: Дарик