Министерството на културата ще управлява остров Свети свети Кирик и Юлита край Созопол

Министерството на културата ще управлява остров Свети свети Кирик и Юлита край Созопол 1Министерският съвет реши да даде част от остров “Свети Свети Кирик и Юлита”, който е публична държавна собственост, на Министерството на културата. Досега островът, който се намира на 250 м от Созопол, се управляваше от министерството на регионалното развитие, но то вече няма нужда от него, обясниха от правителствената информационна служба.

Предоставеният на Министерството на културата терен е от близо 79 хил. кв. м, на който има три подземни склада, хидротехнически съоръжения и 37 сгради.

През април ведомството получи и сградата на Морското училище, намираща се на острова.

“Св. Св. Кирик и Юлита” е обявен за паметник на културата, тъй като на територията му са разкрити значителни археологически разкопки. Министерството на културата планира да кандидатства по Оперативна програма Регионално развитие” с проект за превръщането на сградата на бившата Морска търговска гимназия в Музей на черноморската култура.

Източник: Дневник