Мерки за опазване на Източно балканската порода свине

Мерки за опазване на Източно балканската порода свине 1Разширена среща с всички засегнати от карантината за шапа организира община Созопол.

В срещата взеха участие директорът на РВМС д-р Германов, представители на Областно горско управление-Бургас и на общински гори-Созопол, официалният ветеринарен лекар на общината, кметове на селата Индже войвода, Крушевец и Вършило, както и животновъди, които отглеждат прасета от породата Източно балканска свиня. Поканени бяха и представители на ловните стопанства на територията на община Созопол.

Само стриктното спазване на правилата за карантина може да предпази разпространението на шапа сред животните в общината и оттам да запази вашите стада животни

заяви в началото на срещата кметът Панайот Рейзи.

Тревогата идва от строгите мерки, които се налагат с Наредба №6, а и очакваните допълнителни още по-рестриктивни мерки от доклада на експертите от ЕК, който вече е получен и се очаква да бъде сведен до стопаните в най- кратко време. При неспазване на мерките ще се наложи унищожаване на животните, които според специалистите са най-опасните разпространители на шапа. Това се обуславя от контактите на дивите прасета с тези от Източно балканската порода, с чието отглеждане се занимават 11 земеделски стопани в общината.

За ваше добро е да спазите всички предписания, защото в противен случай поминъкът на много от вас ще бъде застрашен

призова стопаните Рейзи.

Директорът на РВМС д-р Германов припомни както на земеделските стопани, така и на присъстващите концесионери на ловни и дивечови стопанства всички изисквания за наложената карантина по наредбата, в която има промени от 11.01.2011 г. Той уточни, че тези стопани, които са изпълнили изискванията и претърпят някакви загуби през този период ще могат да кандидатстват за компенсация пред Европейската комисия.

В хода на срещата стана ясно ,че има сериозно напрежение между ловните стопанства  и животновъдите. Натрупаните през годините проблеми могат да бъдат решени точно сега, когато заради шапа всички започната да спазват правилата ,бе мнението на кмета Панайот Рейзи.

По настояване на представителите на държавното горско стопанство наказателните санкции срещу всеки, който не е изпълнил карантинните изисквания стартират с края на срещата.

Източник: Пресцентър Община Созопол