Константин Гребенаров: Плажът на залива Вромос е опасен за здравето на хората

Константин Гребенаров: Плажът на залива Вромос е опасен за здравето на хората 1
Снимка: burgas24.bg

Плажът на залива Вромос е опасен за здравето на хората. Това съобщи на пресконференция областният управител на Бургас Константин Гребенаров. Изводът се налага след направените повторни замервания на естествения радио фон, както и на радиоактивността на пясъчната ивица. В писмо до областния управител от Министерство на околната среда и Министерство на здравеопазването посочват да се оповестят резултатите от изследването до населението, както и да се поставят информационни табели на плажа. 

Проведените лабораторни анализи на проби от плажната ивица на залива Вромос показват, че естественият радиофон е в рамките на 0,27 до 0, 42 микросиверта.

Повишеният гама-фон в района на залива е до два пъти над характерните за тази част на Черноморското крайбрежие фонови стойности. Гребенаров каза, че опасен за хората е не завишеният естествен радиационен фон, колкото повишената радиация. Проучванията са показали, че до четири пъти по- високи от нормата са излъчванията на радий 226-837 бекерела /килограм и на уран два пъти – 524 бекерела/килограм. Установената безопасна норма на разпад на радиоктивен елемент е 200 бекерела/килограм.

„Следва да се подчертае, че замърсяването на плажната ивица на залива е локално и не засяга околните плажове, включително и плажа на град Черноморец“, се казва в писмото изпратено до областния управител от двете министерства. Проблемът с плажа на Вромос е от години и се зароди след като флотационната фабрика на мина „Росен“, която вече не работи, с години е изхвърляла инертни материали в залива. Вследствие на това са заразени както пясъкът, така и дъното на морето. 

През 1995 година МОСВ възложи на германска фирма за извърши текуща оценка на състоянието на плажа. Германските специалисти предлагат да се извърши почистване на пясъчната ивица и на морското дъно в близост до брега, достъпна с багер. Но още тогава те подчертават, че остава рискът от повторно замърсяване на залива поради вълните и морските течения, което би довело до необходимостта от повторно премахване на пясъка и превозването му до хвостохранилището. 

През 1997-1998 година е направено почистване на плажната ивица по програма ФАР, като са отстранени 800 000 тона флотационен отпадък, което води до намаляване на радиацията. Сега обаче проблемът отново е налице. Засега се предвижда на опасната за здравето на хората плажна ивица да се сложат само информационни табели, които да ги предупреждават за риска, който носи продължителното им лежане на пясъка. Въпреки че още първия път преди месец бяха поставени забранителни табели, но те бяха премахнати, а хората продължиха да ходят на плаж в залива и да водят там и децата си.

Източник: ИА „Фокус“