Комисия обследва потенциално опасните сгради

О Б Щ И Н А С О З О П О Л
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
26.10.2006 г.

Комисия, определена със заповед на кмета Веска Караманова, извърши обследване на потенциално опасните сгради на територията на Община Созопол. Рисковите обекти бяха включени в списък, изпратен до Министерството на държавната политика при бедствия и аварии с копие до Областната администрация в Бургас.

Според предписанията, собствениците трябва да укрепят или съборят сградите, в зависимост от състоянието им. Повечето обекти са частна собственост и притежателите им следва да се погрижат те да не се превърнат в опасност за гражданите, коментира заместник кметът по строителството Костадин Мархолев. Целта на акцията е превантивно да се пресекат възможни аварии в резултат на безстопанственост, лоша поддръжка или извършени самоуправни действия при различни преустройства на сградите.

Списъкът съдържа общо 93 обекти, като повечето от тях са концентрирани в селата. Към документа е приложен снимков материал на сградите, както и подробна характеристика за месторазположението и собствениците им. Най-много потенциално опасни обекти има в селата Вършило и Индже войвода, общо 37. Става въпрос за стари къщи, представящи традиционната странджанска архитектура, декларирани като паметниците на културата от местно значение. Голяма част от тях са в тежко конструктивно състояние и без необходимата поддръжка. В Созопол сградите, попаднали в списъка са седем, по един обект е включен от селата Атия, Присад и Равадиново.

Източник: sozopol.bg