Кариера замърсява река Факийска

Кариера замърсява река Факийска 1Каменна кариера замърсява река Факийска край созополските села Габър и Зидарово, констатирала проверка на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите. Експертите са установили още, че инертен материал е добиван от бреговете на реката, които били отсечени.

Екоинспекторите са готови да издадат заповед за спиране на машина за сортиране и измиване на инертен материал. От екоинспекцията са дали и предписание на фирмата, собственик на съоръжението да се яви в Регионална инспекция с документи, удостоверяващи законността на извършваните дейности.

Мерките се налагат вследствие на проверка по анонимен сигнал за замърсяване на река Факийска около селата Габър и Зидарово. Тя е установила, че водата е видимо мътна. Над село Габър е разположена промивна инсталация за инертен материал, която няма изградени съоръжения за пречистване на производствените отпадъчни води и те се заустват непречистени в реката.

Източник: BurgasInfo