Информация за шофьорите в Созопол

Информация за шофьорите в Созопол 1Транспорт и организация на движението в Община Созопол

Парична санкция ще бъде налагана на шофьорите в Созопол, чиито коли са вдигнати от превозно средство тип "паяк". Автомобилите ще се репатрират до "наказателен паркинг" – Яхтено пристанище.

Междувременно с Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол – Раздел трети Чл.13.(1) и Чл.14. (1). се ограничава движението на МПС по улиците в населените места в Община Созопол на 40 км/ч., а движението по улиците "Аполония" (в отсечката от автогарата до пощата) и "Ропотамо" се забранява.

Бележка на редактора: Ограничението от 40 км. в час на територията на Община Созопол е указано с пътен знак Б26 на входа на града.

Sozopol.org