Информация за колеж „Константин Фотинов“

Информация за Частен професионален колеж по туризъм "Константин Фотинов" – град Созопол, изнесена публично:

Частен професионален колеж по туризъм "Константин Фотинов" – град Созопол е част от Първата национална верига частни училища по туризъм – гимназии и колежи "Константин Фотинов".

Колежът предлага обучение в следните специалности:

* Организация и управление на хотелиерството – срок на обучение 2 години
* Мениджмънт в туризма – срок на обучение 2 години
* Организация и управление в ресторантьорството – срок на обучение 2 години

Форми на обучение:

* Редовна и задочна

Издавани документи при завършване:
Свидетелство за четвърта професионално-квалификационна степен

Необходими документи при кандидатстване:

* Диплом за завършено средно образование
* Ксерокопие от личната карта
* Документи за кандидатстване по образец

Образуване на състезателния бал:

* Чужд език
* География
* Химия

Какво предлагаме:

* Платена практика в престижни хотели и ресторанти
* Специализация в чужбина
* Възможност за продължаване на образованието в по-горна образователна степен и признаване на вече положените изпити в
"Шуменски Университет – 'Епископ Константин Преславски'", специалност "Туризъм" – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

* Осигуряване на работа в сферата на туризма на всички завършили

Прием по документи:
След 30.05. всеки работен ден от 09.00ч. до 18.00ч. в сградата на ЧПГ по УТ "К.Фотинов", Созопол, ул."Каваците" №9а