Златни медали от Копривчица

Златни медали от Копривчица 116 Август 2010. Община Созопол бе представена по блестящ начин на фолклорния фестивал Копривчица. Участниците от общината се завърнаха с два златни медала и грамоти  на всички участници и на читалищата за цялостна дейност, както и на индивидуалните участници. Многохилядната публика на най- престижния  български фолклорен фестивал бе очарована от представянето на местните изпълнители, а журито ги оцени по достойнство.

Златен медал спечели Народно читалище „ Ангел Величков” с. Росен за цялостна дейност и отлично представяне на двете битови групи с ръководител Ана Стоянова. С най- много участници на събора в Копривчица от името на община Созопол се представи читалището в с. Росен- две битови групи за автентичен фолклор. Детска формация „Росенче”,и смесена група за автентичен фолклор вдигнаха на крака публиката на фестивала. Четири индивидуални изпълнители Кристияна Живкова, Илия Райчев, Гергана Димитрова и Катерина Здравкова бяха отличени с поименни грамоти.

Със златен медал бе отличено и читалище „Светлина” с. Крушевец за представянето на певческата група за автентичен фолклор „Кайряка” към читалището.

Най- малката участничка на фестивала в Копривчица бе 9 г. Златина Тодорова,чието изпълнение бе отличено с грамота. Клубът на пенсионера в с. Зидарово се представи с певческа група за автентичен фолклор „Дюлгери”, чиито изпълнения бяха аплодирани от публиката и отличени от журито с грамота.

Пресцентър Община Созопол