Забраняват любителския риболов от днес 1

Забраняват любителския риболов от днес

Забраняват любителския риболов от днес 2Забраната важи до 3 юни

От днес влиза в сила забраната за риболов за 47 дневен период. Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти. Забраната за любителски риболов е от 18 април и ще продължи до 3 юни 2011 г., тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове, съобщават от ИАРА.

Улова на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент на Съвета 1256/2010 г. Улова на попчета с мрежени риболовни уреди във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително. Улова на карагьоз /дунавска скумрия/ се забранява от 18 април до 18 май включително.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

Област Благоевград – яз. Самоилово, с. Самоилово, общ. Петрич;- водоем „Марена” до с. Марикостиново, общ. Петрич;- напоителен канал „Топлика” от главен път гр. Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала.

Област Бургас- баластриера “Дупките”, гр. Бургас

Област Велико Търновостари речни корита на р. Янтра:- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;- землище на гр. Полски Тръмбеш;- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш.стари речни корита на р. Росица:- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;- землище на с. Михалци, общ. Павликени.баластриери- землище на с. Дичин, община Павликени. Напоителни и отводнителни канали:- местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин- яз. Дъбравка, общ. Белоградчик;- яз. Дреновец в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от южната страна на водоема.

Област Враца- яз. Бели извор, с. Бели Извор.

Област Кюстендил- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;- язовир под с. Самораново, общ. Дупница;- водоеми (2 бр.) преди с. Смочево, общ. Рила;- яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.

Област Кърджали- яз. Охлювец, общ. Кърджали;- Кюмюрлюк в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.

Област Ловеч- яз. Сопот с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;- яз. Крапец с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена ;- яз Александрово, с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена;- водоем „Зореница”, намиращ се между гр. „Ябланица” и с. Гложене;- яз. Гаргулица, землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица.

Област Монтана- яз. Огоста в района на баластриерите (района на с. Горно Церовене).Област Пазарджик- баластриера, с. Лозен;- студен канал на р. Марица при с. Синитево;- микроязовир Черяшка река, общ. Стрелча.

Област Перник- езеро в с. Драгичево, общ. Перник;- рудничните езера над кварталите Мошино и Тева;- езеро в с. Рударци, общ. Перник;- сгуроотвалите до квартал Калкас.

Област Плевен- баластриери Витски блата, общ. Плевен;- Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци;- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;- яз. Еница, общ. Кнежа;- яз. Садина, общ. Пордим;- яз. Под селото, землище на с. Тотлебен, общ. Пордим;- отводнителен канал при гр. Белене.

Област Разград- яз. Бяла пръст /Папаза/, гр. Разград.

Област Русе- Корекция на р. Янтра между гр. Бяла и с. Карапце в местността „Кривушата”.

Област Сливен- баластриера Мечкаревска дупки, с. Мечкарево, общ. Сливен;- баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево, общ. Сливен;- баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре, общ. Сливен;- централен напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област София- бент Панчарево;- водоем Жеков вир;- баластриери в землището на с. Мрамор;- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);- баластриери в землището на с.Долни Богров;- баластриери в землището на с.Негован;- баластриери в землището на с.Чепинци;- баластриери в землището на с.Световрачене;- баластриери в землището на с.Челопечене.

Област Стара Загора- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;- баластриери1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Тулово, община Мъглиж.

Област Шумен- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен.

Област Ямбол- баластриери в местност „Долен герен”, гр. Елхово;- отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;- яз. Болярско – 2, землището на с. Болярско;- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;- гребен канал Ямбол – северна и южна част.

източник: Poligraff