Жителите на община Созопол и други девет общини ще могат да дадат мнението си за "Бургас-Александруполис" 1

Жителите на община Созопол и други девет общини ще могат да дадат мнението си за „Бургас-Александруполис“

Жителите на община Созопол и други девет общини ще могат да дадат мнението си за "Бургас-Александруполис" 2
снимка: EPA/BGNES

Жителите на десет общини в България, през чиято територия трябва да премине нефтопроводът „Бургас-Александруполис“, ще имат възможност да изразят позициите си в поредица от срещи за обществено обсъждане. Това обяви днес Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което публикува на интернет страницата си доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за тръбата.

Засегнатите общини са Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Камено, Средец, Болярово, Елхово, Тополовград и Свиленград.

На следващ етап МОСВ ще публикува и разширеното нетехническо резюме за целия нефтопровод от Бургас до Александруполис, както и доклада за ОВОС за участъка от нефтопровода на гръцка територия, след като двата документа бъдат предоставени от възложителя „Транс Болкан Пайплайн Б.В.-клон България“ и от гръцката страна.

Заедно със засегнатите общини  възложителят трябва да организира срещи за обществено обсъждане. Задължение на компанията е да предостави на тези 10 общини екземпляри на хартиен носител от доклада за ОВОС с всички приложения към него за трасето на нефтопровода на българска територия и окончателния вариант на нетехническото резюме на български език за цялото трасе на нефтопровода за българска и гръцка територия.

МОСВ е препоръчало на възложителя при организирането на срещите за обществено обсъждане да бъдат уведомени и кметовете на съответните засегнати кметства на населени места за датите, часа и мястото на обсъжданията, както и при възможност да им бъде предоставена на електронен носител документацията по ОВОС и окончателният вариант на резюмето за цялото трасе на нефтопровода.
След организиране на срещите за обществено обсъждане съобщението ще бъде оповестено и чрез интернет страницата на МОСВ.

Резултатите от обществените обсъждания ще бъдат от изключителна важност за приключване на процедурата, обсъждане от Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ и вземане на решение по ОВОС от министъра на околната среда и водите, отбелязват от МОСВ. Съгласно българската нормативна уредба министърът на околната среда и водите следва да се произнесе с решение по ОВОС в срок до 45 дни след последната среща за обществено обсъждане.

Докладът по ОВОС беше приет от МОСВ на третия път. Проектната компания по нефтопровода е „Транс Болкан Пайплайн Б.В. – клон България“.

източник: Дневник