Едно гише за всичко и за всички в Созопол

Едно гише за всичко и за всички в Созопол 1
Свещеник благослови кметът Панайот Рейзи и новия административен център © прес отдел община Созопол

Нов център за административно и информационно обслужване беше открит в община Созопол.

На общо 7 гишета жителите и гостите на града ще получават висококвалифицирани услуги и квалификации от служители на службите „Кадастър”, „Туризъм”,”Транспорт и земеделие”, „Общински пазари”, „Социална дейност”, „Управление на собствеността”, „Строителство и екология”, „Устройство на територията”, „Кадастър и земеделски имоти по параграф 4”, „Адресна регистрация”, „Административни услуги” и  „Гражданско състояние”.

Новият фронт офис разполага и със помещение за срещи и разговори на гражданите със служител на съответната служба при разрешаване на казус или допълнителна информация.

Центърът за административно и информационно обслужване ще работи всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15.ч. без прекъсване.

Източник: Дарик