Демонстрация на електронното преброяване в Созопол

Демонстрация на електронното преброяване в Созопол 1В сградата на общината бе направена демонстрация за електронно преброяване в присъствието на кмета на община Созопол Панайот Рейзи, представителят на Националния статистически институт Дечка Славчева, преброители, контрольори, служители и граждани.

Кметът поздрави преброителите и контрольорите и им пожела успешна кампания, а към гражданите отправи призив да осигурят достъп до домовете си, за да могат преброителите да си свършат работата.

Националната кампания е  сериозен ангажимент на страната ни като член на Европейския съюз и критерий за зрелостта на обществото ни.

сподели Рейзи и пожела повече хора да се регистрират чрез интернет. Най-нетърпелив да се включи в кампанията по преброяването по електронен път се оказа председателят на общинския съвет Красимира Германова, която е една от първите направили своята регистрация минутка след 00.00 ч. на 1 февруари.

Демонстрацията продължи под вещите указания на представителят на НСИ Дечка Славова.

В удобно за Вас време от 00.00 ч. на 1 февруари до 24.00 ч. на 9 февруари 2011 г. можете да се преброите по интернет чрез няколко лесни стъпки.

Регистрирайте се с ЕГН и валиден е-mail адрес на интернет страницата на Преброяване 2011.

Електронната карта се състои от отделни секции за въвеждане, като последователно трябва да бъдат попълнени секциите за адрес, жилище, население и временно присъстващи лица. Попълват се данни за всички лица, които обичайно живеят в жилището и за временно присъстващите лица.

След успешното попълване на електронната карта, системата автоматично ще генерира системен уникален код на преброеното жилище, който ще Ви бъде изпратен по електронната поща заедно със съобщение за успешно попълнена електронна преброителна карта.

Този код Вие ще трябва да дадете на преброителя, който ще посети Вашия адрес по време на традиционното преброяване.

Инструкция за преброяване по интернет

 1. Влезте в интернет страницата на НСИ и  кликнете върху логото на  преброяването за да  влезете на  страницата на Преброяване 2011.
 2. В дясно на екрана има банер „Електронно преброяване”  кликнете върху него за  да влезете в  електронна система  Преброяване 2011.
 3. Регистрирайте се  с  валиден  e‐mail  адрес,  име ,  презиме,  фамилия ,  № на  ЛК  и  ЕГН .  Личните данни , с  които се регистрирате, не се обработват и  не се  съхраняват, а  служат  само за  идентифициране  на  лицето с  оглед  на неговата сигурност.  След като се регистрирате, ще  получите  парола  на  Вашата   електронна   поща. С  тази   парола можете  да  влизате  многократно  в  системата  на  електронното  преброяване  в  периода  от  1  д о 9   февруари  2011 година.  Така  можете  да  попълните  част  от  картата,   да   прекъснете и продължите  по‐късно  или  на  другия  ден.  Въведената  до  тогава  и  потвърдена  и нформация  ще  се  съхрани.
 4. Въведете  e‐ mail  адреса,  с  който сте се  регистрирали  и  паролата,  която  сте получили,  за   да  влезете в система електронно преброяване.
 5. Картата се състои от четири отделни секции – Адрес, Жилище, Население, Временно присъстващи лица .
 6. С направената от Вас регистрация трябва да  преброите всички  лица, които обичайно живеят в  жилището и както временно присъстващите лица.

  Отговорите на въпросите се отбелязват чрез:  маркиране на  съответния отговор,  записване в  предвидените за целта  полета (на пример общата застроена  площ на жилището) или  чрез  избор  от класификация . Във  всички  секции  на електронната карта при  символа се съдържат  пояснения по  съответния въпрос .

  Въпросите,на които не е необходимо да отговаряте, се оцветяват в сиво и стават неактивни. Въведените от Вас данни в отделните секции  на електронната карта се запомнят след  натискане на бутон „Потвърждение”, който се намира в долния десен ъгъл на всеки екран, и след отстраняване на грешно попълнените данни. Въведените и вече потвърдени данни, могат да се редактират с бутон „Редакция ”, който се намира в долния ляв ъгъл на всеки екран

 7. След успешно приключване на преброяването ще получите уникален цифров код, който трябва да запишете или разпечатате, за  да го предадете на преброителя, който ще Ви  посети  след  10 февруари. В  случай, че сте преброил и Ваши близки, живеещи  в  друго  жилище, трябва да им съобщите техния код, за да го предоставят на своя  преброител.

Ако искате да преброите по Интернет и Ваши близки, които живеят в друго жилище трябва да  направите нова регистрация с личните данни на едно от лицата, които ще  преброите.

Източник: Прес център Община Созопол