Дали Созопол ще има поликлиника?

Дали Созопол ще има поликлиника? 1Ще направя всичко възможно до края на мандата си да започнем изграждането на поликлиника в Созопол- заяви по време на сесията кмета на община Созопол Панайот Рейзи по повод питане на общински съветник. ”Отредихме терен за здравното заведение и работим по вариант за публично частно партньорство или смесено дружество, което да построи поликлиниката, защото е ясно, че със собствени финансови средства е невъзможно. Изграждането на поликлиника е от жизнено значение за жителите на Созопол и цялата община и ще направя всичко възможно строителството й да започне до една година.

Провеждам разговори с различни фирми и се надявам, че ще намерим подходящата- каза кметът и добави, че кризата и постоянните проверки, с които се ангажира общинската администрация са причина решаването на толкова важни за хората проблеми да се забавят във времето. Проблемът със шумните заведения бе друг акцент по време на питанията на общинската сесия. Градоначалникът се ангажира да проведе спешна среща в най-скоро време със заинтересованите страни, като покани ресторантьори, хотелиери и представители на полицията и РИОКОЗ. Хотелиерите настояват за строги санкции на шумните заведения, които нарушават определения от наредбата пределен вечерен час-23.00 часа и продължават и след това да пускат силна музика. Ресторантьорите от своя страна определят часовото ограничение като удар върху бизнесът им. За да се намери баланс в интересите и да се спазва законът кметът се ангажира да проведе среща и да предотврати превръщането на този проблем в сериозен за туристическия сезон.

42-то редовно заседание на общинския съвет бе и последното преди лятната ваканция на общинските съветници. На него те единодушно приеха да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданини на град Созопол” актьорът Досьо Досев и дългогодишният спортен деятел Апостол Кюмурджиев. Официалното обяваване на почетното звание ще стане на тържествена церемония по време на празниците, посветени на Света Марина. Промени в две общински наредби приеха общинските съветници. Промяната в наредбата за отпускане на финансова помощи на жители на община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социално подпомагане. Новата добавка към наредбата дава възможност  на жители, които са пострадали при пожар, наводнения или други природни бедствия да бъдат подпомогнати от общинския бюджте със еднократна сума до 2 000 лв. Промяна бе приета и в Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Созопол. Общинските съветници приеха и вътрешната актуализация на разходите в бюджета за 2010 година.