ГРАД В МОРЕТО

ГРАД В МОРЕТО 2
ГРАД В МОРЕТО 3
снимка: www.sozopol.org

В Созопол всеки ден и всяко име
започват и завършват със морето:
море изгрява и море залязва,
море е песента, море е танцът,
море е радостта, море – сълзата,
лулата на рибаря, питието.
Прегръдката не може да е друго,
освен прегръдка на скала с морето.

Душа, която този свят напуска,
тук с лодка го напуска, през морето,
защото във Созопол друго няма,
освен море – в началото и в края.

автор: Борис Бухчев

ГРАД В МОРЕТО 4
снимка: Пламена Хамурова