В Созопол започнаха проверки за категоризация

От миналата седмица общинска администрация стартира масирани проверки за категоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене. Проверките се извършват от специалистите по туризъм към общината и обхващат всички обекти на територията на Созопол и Черноморец. До момента са направени 13 проверки, при които са констатирани нарушения и непълноти при попълване на необходимата за всеки туристически обект документация. Само един от проверените обекти се оказъл изряден. На останалите са съставени констативни протоколи и са поставени срокове, в които нарушенията трябва да бъдат отстранени. От началото на тази седмица стопаните на проверените обекти, на които са установени нарушения масово посещават отдела по туризъм, за да отстранят документалните нередности.

Целта на тези проверки е превантивна и не цели съставяне на актове и налагане на глоби, а напомняне на управителите на обектите, че всичките изисквания трябва да се спазват

заявиха проверяващите специалисти, които ще продължат проверките и през следващите дни.

Проверките, които се извършват съвместно с кметство Черноморец обхващат всички заведения за хранене и питейните заведения, както и местата за настаняване- хотели, пансиони, частни квартири и се отнасят както за категоризацията на обектите, така и за регистрите за посетители в местата за настаняване. Проблемът с регистрацията на посетителите е в обсега на контрола на община Созопол от няколко години. Всяко лято се правят проверки за скрити туристи. Тенденцията е  при  хотелите да са минимални нарушенията,  като при частните квартири е масова практика.

Източник: Община Созопол