В община Созопол социалните придобивки за жителите остават и през тази година

В община Созопол социалните придобивки за жителите остават и през тази година 1Община Созопол има много сериозна социална политика. В криза, това е начин да се помага на хората, смята кметът на Созопол Панайот Рейзи. В общината безплатни остават детските градини, всяко новородено дете ще получава по 2000 лева, ще продължи да функционира и домашният социален патронаж, продължават да се отпускат и еднократни парични помощи, каза Рейзи. Това са основните разходи, заложени в бюджета, каза още кметът.

Общественото обсъждане на бюджета в община Созопол е започвало още миналата седмица. През предстоящата седмица проектобюджетът ще се гледа и в Общинския съвет на Созопол. До момента обсъждане е имало в Созопол и селата Росен и Равна гора. Основните въпроси, които се задават по време на обсъжданията, са свързани с инфраструктурата.

Бюджетът за 2011 година ще бъде по-нисък от този за предходната година. Предвижда се да бъде по-трудна събираемостта на данъците. Въз основа на събраните приходи, в община Созопол е съставен и бюджетът за настоящата 2011 година, посочи Рейзи.

Капиталовата програма остава по-малка, тъй като целият бюджет е по-малък. От общинското ръководство залагат много и на европейските програми. Класирани в момента са няколко проекта, като един от тях е много важен във връзка с енергийната ефективност на три училища и една детска градина в Созопол, посочи още кметът Рейзи. Другите проекти са свързани с канализацията и питейната вода в село Равна гора, там ще се направи и нова пречиствателна станция. Общинската администрация продължава да работи и по останалите оперативни програми, които са отворени.

В криза трудно се говори за увеличаване на приходите

посочи Рейзи.

От тази година няма да се плаща вече туристическа такса, а данък, където се очакват и по-високи приходи. Кметът на Созопол благодари на местните данъкоплатци.

Ако погледнем бюджета, по отношение на това, което сме събрали като данъци, той е изпълнен почти на 100 %, защото това, което не можахме да изпълним е продажбата на дълготрайни материални активи – земя, тъй като няма интерес към тях в момента

каза още кмета. Пренасочване на бюджета се прави целогодишно, посочи той. Всеки един инвеститор е добре дошъл в община Созопол, допълни Панайот Рейзи. Въпросът е намеренията му да са целенасочени и в полза на жителите на общината и полза на основния поминък – туризма.

Източник: ИА „Фокус“