Бюджетът 2012 на Община Созопол 1

Бюджетът 2012 на Община Созопол

Бюджетът 2012 на Община Созопол 2
снимка: www.sozopol.org

„Приоритети при съставяне на бюджета на община Созопол за 2012 г. са социалния сектор, спорт, образование, екология и пътната инфраструктура”

заяви кметът Панайот Рейзи по време на заседанието на общинския съвет за приемане на бюджета на община Созопол за 2012 г.

В условията на финансова и икономическа криза ще се стремим към запазване на равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване на ефективността на публичните разходи

заяви още кметът и подчерта,че приоритетно ще бъдат приложени мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. По време на дебатите по бюджетната рамка общинските съветници уточниха различни детайли в бюджетната рамка, като всички приеха запазването на социалната политика като основна задача на новия бюджет в условията на криза.

Приходната рамка на общинския бюджет за 2012 г. е в размер на 22 500 000 лв., което е с 3 000 000 лв. в повече от миналогодишния бюджет.Собствени приходи са в размер на 17 318 308 лв., които са с 1 235 557 лв. в сравнение с бюджета на общината за 2011 г.

”По-високия бюджет изисква повече работа за неговото изпълнение. Нормално е да се стремим към по-добри резултати от предходните години

заяви кметът Панайот Рейзи и добави

”Много по-лесно е да предложим нисък бюджет и после да се хвалим ,че сме го изпълнили на 100%, но за мен и моя екип е по- важно да повишаваме изискванията към себе си ,за да можем да изпълним приоритетите, с които влязохме в този мандат.”

Бюджетът 2012 на Община Созопол 3
Общинските съветници приеха бюджета на община Созопол

Постъпления от имуществени и други данъци са в размер на 5 940 000 лв.Неданъчните приходи от продажба на стоки, услуги, от наеми на общинско имущество и от сечта на общински гори са предвидени да бъдат 1 293 000 лв. Приходите от общински такси са предвидени в размер на 4 989 000 лв., а приходите от глоби, санкции и наказателни лихви- 40 000 лв. В бюджета са планирани 5 556 308 лв. от продажба на общинска собственост и още 300 000 лв. от концесии.

Субсидията от Централния бюджет е в размер на 3 314 129 лв., в т.ч. субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 939 729 лв., капиталови разходи-217 500 лв.Общата изравнителна субсидия за местните дейности е 156 900 лв., в т.ч 37 200 лв. за зимно почистване.

По време на шестото редовно заседание на Общински съвет- Созопол бе приета Стратегия за управление на общинската собственост в община Созопол и годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост. По време на сесията стана ясно още, че трима общински съветници ,влезли в общинския съвет като представители на Коалиция за България, създават нова група- група на БСП.

източник: www.sozopol.bg