БЧК стартира нова социална услуга в Созопол

БЧК стартира нова социална услуга в Созопол

БЧК-Областен съвет гр.Бургас стартира нова червенокръстка дейност – социалната услуга “Център за социална подкрепа” (ЦОП) гр.Созопол.

Екипът предоставящ социалната услуга “ЦОП” – ръководител, психолог, педагог, социален работник и технически персонал премина обучение в съвременни практически насоки при социалната работа с подрастващи.

Обучител Хенриета Илиева – педагог, клиничен и консултативен психолог.

Адрес и телефон на Център за обществена подкрепа – гр.Созопол

Център за Обществена Подкрепа
ул. Милет №6
Созопол, Бургас
8130
Център за обществена подкрепа в Созопол

Телефон: 0550-2-21-25
Мобилен: 0894-457-473
Email: cop_sozopol@abv.bg
Работно време:

БЧК стартира нова социална услуга в Созопол

източник: БЧК-Бургас / redcross.bg