Автентични, редки и скъпи монети от Apollonia Pontica (Созопол)

Стара снимка на Созопол
1920-1930, Созопол; снимка: lostbulgaria.com

Градското и политическо устройство на Apollonia Pontica е останало загадка за нас, тъй като липсват писмени сведения за него и са налице откъслечни писмени фрагменти, които косвено пресъздават някои елементи от историята на града. За част от управниците магистрати съдим по нумизматичните свидетелства – единственото свидетелство за една тъмна и останала неясна полисна история от древността.

Така от нумизматичните свидетелства стават ясни имената на управителите на тези градове полиси, които се отличавали със своето демократично управление.
Всъщност няма друг град в Тракия, който да изписва имената на своите магистрати от древността освен Аполония Понтика и Абдера (Гърция).


ZWПYPON -име на полисен магистрат от Аполония Понтика, чието име означава божествен огън, имена свързани с култово религиозните практики на древните и обвързани с жертвоприношенията, които те принасяли на своите идоли.


DixalkiH – име на магистрат от Аполония Понтика. Името ме означава “магистрата с двата пръстена” от χάλκειος – пръстенен, а точния запис идва от синкопа на втората дума от древен израз на Омир – αὐγέ χαλκείη (меден блясък).


HGHMWN – име на магистрат от Аполония Понтика. Този градски управник е втория в античната история с името Ἡγήμων. Първи с това име  е споменат атинския оратор Хегемон, който бил наказан от атиняните, заради това, че бил подкупен от Македония. В Буквален превод името значи властелин, управник, безусловен и единствен височайши властимащ.


Клеократес е друг магистрат от историята на полиса Аполония Понтика. Името му означава прочут управник.

Kleinio – Клиний, магистрат. Името означава доблестен, славен.

KOЛOTHS- Колотис. Изключително интересно име на магистрат, известно само от естествената история на Аристотел, където с това име е упоменато древното название на пeтнист гущер –κωλώτης.

MEГНNW – рядко име на магистрат от Аполония Понтика. Съставено е от μέγ от μέγας-голям и ἡνία-ръководство.

moxos

ΑΡΙZΗΛΟΣ – име на магистрат със значение благороден и ревностен привърженик, последовател, поклонник. Вероятно става дума за магистрат ревностно отстояващ  интересите на своя полис – Аполония Понтика.

ΑΡΙZΗΛΟ

ΛIXHΣ име на магистрат от Аполония Понтика сходно с това на Λίχης- името на слугата на Херакъл, доставил му отровно наметало.

(Z)
ΥΣΤΡΑΤΟ – Възможно е да става дума за името Лизистрат (Λυσίστρατος) – гръцки скултор упоменат от Плиний стари, на който пръв дошло наум да прави отливки на човешки лица посредством гипс. Възможно е името да е и Пизистрат.
Всички монети представят лауреатна глава на Аполон, а на реверса е изобразена скарида и котва – другите характерни полисни символи.

автор: Д.Герогиев-Даков; източник:apollon.blog.bg

Leave a Comment