Първа самостоятелна изложба на Светла Димитрова

Първа самостоятелна изложба на Светла Димитрова 1