От Разлог и село Баня посетиха Созопол заради депото

От Разлог и село Баня посетиха Созопол заради депото 1Представители на Община Разлог и на село Баня посетиха Созопол, за да се запознаят с начина на функциониране на регионалното депо там.

Посещението беше реализирано в рамките на двудневен семинар, свързан с реализирането на проекта „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
Continue reading