Автогарата в Созопол е преместена на друго място

Автогарата в Созопол бе преместена на друго място

Община Созопол – Прессъобщение

Във връзка със старта на строителните дейности по проекта „Воден цикъл” в Созопол има промяна в транспортната схема в града.

Автогарата в Созопол е преместена на друго място

Continue reading

Започна изграждането на пречиствателната станция в Созопол 1

Започна изграждането на пречиствателната станция в Созопол

снимка: www.sozopol.bg
снимка: www.sozopol.bg

С тържество и в присъствието на зам. министър Малина Крумова, зам.министърът в оставка Ивелина Василева и областния управител Константин Гребенаров бе даден официално старта на най-големия проект, който община Созопол реализира – изграждане на пречиствателната станция в Созопол.

Общата стойност на проекта „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол I етап” е на стойност 75 087 587,15 лв. и включва изграждането на шест обекта. Строителството на първия обект „Изграждане на канални помпени станции (КПС), напорни тръбопроводи и колектори е обекта, с който започва реалното изпълнение на проекта, планиран да бъде завършен през 2015 година.

Continue reading

Променя се движението в Созопол заради строителството на пречиствателната станция

Променят движението в Созопол

снимка: Стоян Чайков
снимка: Стоян Чайков

Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП” е най големия инфраструктурен проект на Община Созопол по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR–51011116-С032/06.08.2012г., одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”

Изпълнението на строително-ремонтните дейности за част от обектите, включени по проекта стартира с изграждане на Довеждащ колектор Созопол до ПСОВ-Созопол. Трасето на довеждащия колектор  обхваща входния път към града от пътен възел на път А99 към общински път IV-965 (входа на града от бензиностация Петрол до кръстовището на Общината).

Continue reading

След две години Созопол ще има своя пречиствателна станция 2

След две години Созопол ще има своя пречиствателна станция

След две години Созопол ще има своя пречиствателна станция 3

След 8 години протакане, две първи копки и няколко преработки на проекта днес министърът на околната среда Нона Караджова и кметът на Созопол Панайот Рейзи подписаха договора за старта на нейното изграждане. Сумата е 78 млн.лв. и са осигурени по ОП ”Околна среда”. След две години Созопол ще стане най-чистия залив в региона, подчерта министър Караджова.

Continue reading

3 млн. лева безлихвен кредит за помпената станция на Созопол 4

3 млн. лева безлихвен кредит за помпената станция на Созопол

3 млн. лева безлихвен кредит за помпената станция на Созопол 5
Пречиствателната станция край Созопол; снимка: www.sozopol.bg

Община Созопол получи удобрение от ПУДООС за безлихвен заем в размер до 3 239 902 лв. Това съобщиха от прес центъра на община Созопол. С тази сума ще бъде изградена входната помпена станция, която е подобект от първия етап от строителството на пречиствателната станция на Созопол.

Сумата се отпуска с две години гратисен период и до три години срок за възстановяване. В проекта „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Созопол-I-ви етап” на ПСОВ Созопол са включени подобектите: „КПСт Пристанище” и напорни тръбопроводи до изливна шахта, „ Колектор „Крайбрежен ( от СРШ ( ОК 8 ) на ул.”Морски скали” до КПСт ”Пристанище и Колектор „Провлака” (от съществуващ канал (ОК 205 ) на ул. „Хан Крум” до КПСт „Пристанище”, КПСт „Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта, „Довеждащ колектор „Созопол”( от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт „Пристанище„ и КПСт „Хармани” до ПСОВ”Созопол”, Входна помпена станция на ПСОВ-Созопол и Дълбокоморско заустване.

Continue reading

Започва първият етап от изграждането на пречиствателната станция 6

Започва първият етап от изграждането на пречиствателната станция

Започва първият етап от изграждането на пречиствателната станция 7
Снимка: Илияна Лулева

Стартира проектът за изграждане на пречиствателната станция в Созопол ”Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол-І-ви етап”. В първият етап от изграждането на пречиствателната станция са включени шест подобекта, за които държавното предприятие ПУДООС ще отпусне безлихвен кредит на община Созопол до 35 млн.лева. Подобектите, които ще се изграждат в рамките на първия етап от изпълнение на дейностите по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол” са „КПСт Пристанище„ и напорни тръбопроводи до изливна шахта, „ Колектор „Крайбрежен ( от СРШ ( ОК 8 ) на ул. ”Морски скали „ до КПСт ”Пристанище и Колектор „ Провлака „ (от съществуващ канал ( ОК 205 ) на ул. ”Хан Крум„  до КПСт „Пристанище„, КПСт „Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта, : „Довеждащ колектор „Созопол” (от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт „Пристанище„ и КПСт ”Хармани„ до ПСОВ ”Созопол”, Входна помпена станция на ПСОВ-Созопол и подобект „Дълбокоморско заустване”.

Continue reading

Първите туристи са вече в Созопол 8

Първите туристи са вече в Созопол

Първите туристи са вече в Созопол 9
снимка: infotourism.net

Първите туристи пристигнаха в Созопол

При нас може да се каже, че сезонът започна по-рано и затова бързаме да приключим с озеленяването, пътеките, да очертаем местата за паркиране, да приключим с кърпежите на улиците, за да може до 5 юни всичко да е готово

каза Панайот Рейзи, кмет на община Созопол.

Созопол ще се сдобие с две нови спортни площадки и една детска. Самата детска площадка и допълнителните съоръжения са изградени от местната администрация. Площадката като цяло представлява голям кораб, предоставен от неправителствена организация в общината.

Continue reading

Проектът за пречиствателната станция в Созопол е в напреднала фаза

Проектът за пречиствателната станция в Созопол е в напреднала фаза 10
Така изглеждаше терена на пречиствателната станция, докато държавата отпускаше регулярно средства за изграждането й; снимка: dariknews.bg

Екип на община Созопол ще участва на 28 април, сряда в Министерството на околната среда и водите в консултация с министерски екип за уточняване на параметрите на пречиствателната станция. На срещата ще бъде определен съвместно с двете работни групи еквивалента жители, за които ще се строи пречиствателното съоръжение.

Това е важно за бъдещото съоръжение, защото Созопол като туристическа дестинация има специфични особености. При планирането на обема на дейността на пречиствателната станция трябва да бъде отчетено, че през летния сезон градът и прилежащите курорти нарастват до 100 хил. души. Това ще бъде обсъдено утре в МОСВ-стана ясно по време на редовното заседание на Общински съвет след въпрос на общински съветник към кмета Панайот Рейзи.

Continue reading