Поезия

Бежанци

Бежанци 1То бяха времена метежни,
Преображение! И Господ се яви
Дух и воля и сърца железни,
Измъчени, но горди но смели души

Манастир бе село красиво и китно
С варосани къщи и бели чешми.
Момите надвечер пристъпваха ситно
От Родопите слизаха снажни момци.

Continue reading