ВСИЧКО КОЕТО Е С ДЪХ НА МОРЕ Е ЛЮБОВ

Сбогуване с морето

ВСИЧКО КОЕТО Е С ДЪХ НА МОРЕ Е ЛЮБОВ
ВСИЧКО КОЕТО Е С ДЪХ НА МОРЕ Е ЛЮБОВ
автор и фотограф: Емилия Иванова

СБОГУВАНЕ С МОРЕТО
Валери Насимов Петров

Сбогом, мое море, сбогом, мое море!
Още топло е, още е лято,
но от час там над нас се върти, без да спре,
вече първото щърково ято.

То се сбира, разрежда се, дълго се вий
на различни въздушни етажи.
Сбогом мое море! Дойде време и ний
да събираме вече багажи.

Continue reading

ГРАД В МОРЕТО 1

ГРАД В МОРЕТО

ГРАД В МОРЕТО 2
снимка: www.sozopol.org

В Созопол всеки ден и всяко име
започват и завършват със морето:
море изгрява и море залязва,
море е песента, море е танцът,
море е радостта, море – сълзата,
лулата на рибаря, питието.
Прегръдката не може да е друго,
освен прегръдка на скала с морето.
Continue reading