Залез над Бакърлъка (Медни рид), Созопол 1

Залез над Бакърлъка (Медни рид), Созопол

До 1942 година името на рида е Бакърлък, след което е преведено на български като Медни рид, но Бакърлък си остава все още по-използваното име, с което се обозначава и най-високият връх на рида – 362 метра

Залез над Бакърлъка (Медни рид), Созопол 2
13.III.2011 – Залез над Бакърлъка, още познат като Медни рид; снимка: © www.sozopol.org

Continue reading