Красимира Германова, председател на УС на Асоциация на председателите на Общински съвети: Ще работя за доброто име на Созопол 1

Красимира Германова, председател на УС на Асоциация на председателите на Общински съвети: Ще работя за доброто име на Созопол

Красимира Германова, председател на УС на Асоциация на председателите на Общински съвети: Ще работя за доброто име на Созопол 2
Красимира Германова

–    Г-жо Германова, освен председателят на Общинският съвет в Созопол, от няколко дни заемате и нов, отговорен пост. Как се стига до него?

–  Бях избрана за председател на УС на Националната асоциация на Общински съвети в България по време на Общо събрание на Асоциацията. То се проведе на 22 април в Пловдив и премина при голям интерес – присъстваха над 140 председатели на Общински съвети от цялата страна. Основните задачи на тази среща бяха приемане отчета за работа на УС на Националната асоциация за предния мандат от 2008 до 2012 година, отчет за дейността на контролния съвет, както и този за бюджета. След като бяха обсъдени тези точки от дневния ред, по устав на Националната асоциация се избра първо управителен съвет, който избира своя председател. От присъстващите бяха избрани 25 члена, от които бях предложена и единодушно подкрепена за председател на Асоциацията. За мен това е голяма чест и оказана подкрепа, тъй като бях подкрепена от предишния мандат на УС. На всеки четири години в края на всеки мандат избира своя нов управителен съвет и председател и са действащи до края на мандата. В момента подадени заявления за членство и приети от вече новия УС са 178 председатели на Общински съвети, като са включени председатели и на големи общини и на по-малки

Как бъдещата ви работата като председател на УС на Националната асоциация ще се отрази на развитието на община Созопол?

–  Макар и индиректно, това е една позитивна реклама за града и общината, ще ни бъде само от полза. Каквото и да говорим, туризмът е основният поминък в тази част на България и като председател бих направила всичко, за да се говори за Созопол навсякъде из страната. Всичките ми усилия са насочени към развитието му и доброто име.

–   Какви са основните цели на Асоциацията и какво ви предстои като задачи в следващите месеци?

–  В края на април-началото на май ще се проведе следващото заседание на Управителния съвет. Идеята ми е да бъдем домакини и то да се състои в Созопол. Работата на Асоциацията е насочена към проблемите на общинските съвети в страната, важни законодателни промени, които можем да предложим след обсъждане. Друга важна цел е повишаване на знанията, уменията на общинските съветници и председателите, което би довело до по-добрата работа между гражданите и местно самоуправление. Ще се стремим да защитаваме адекватно правата и интересите на самите общински съветници и председателите.

– Как ще съчетавате тази динамична работа с поста си на председател на Общински съвет – Созопол?

–  Не се плаша от много работа и задължения. Приемам всичко това като поредното предизвикателство в живота и трупане на ценен опит. След няколко месеца работа и на двете позиции, ще мога да дам по-конкретен отговор на въпроса как ще постигна баланс. Но всичко, което е добро за Созопол, ще продължава да е приоритет в работата ми.

източник: globusnews.net