Новият пристан и заслон на остров Свети Иван

Новият пристан и заслон на остров Свети Иван

Новият пристан и заслон на остров Свети Иван