Изложбената зала насред Музея. Мозайката на пода изобразява слънце.

Изложбената зала насред Музея. Мозайката на пода изобразява слънце.

Изложбената зала насред Музея. Мозайката на пода изобразява слънце.