Българския директор на UNESCO – Ирина Бокова

Българския директор на UNESCO – Ирина Бокова

Българския директор на UNESCO – Ирина Бокова