Откритият реликварий с мощите на Свети Йоан Предтеча

Откритият реликварий с мощите на Свети Йоан Предтеча

Откритият реликварий с мощите на Свети Йоан Предтеча