Южна крепостна стена и кула в Старият град на Созопол

Южна крепостна стена и кула в Старият град на Созопол

Южна крепостна стена и кула в Старият град на Созопол