ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

ВИЗИТКА

Ще поспрете ли?…
Да, влезте… лесно е.
Оставих отворено.
Гостоприемна е гостната –
такъв и е корена…
Не се безпокойте –
тя се радва на хората!

Удобно се настанете, моля
на дивана,
или на стола…
Питие? Малко от алкохола?
Какво друго?
Кафе? Чай?
Може би кола?
Пийнете нещо…
Не дръжте душата в окова!

Е,
разтворете малката книга.
Почетете…Четете…
Четете…
Ако края сте стигнали,
зная, че някъде нещо
не ви е достигнало.
Но… от мен толкова.
За другото…
не съм смогнала.

Leave a Comment