Да му мисли, който е на 1-ва линия от морето; снимка: Светлана Бондаренко

Да му мисли, който е на 1-ва линия от морето; снимка: Светлана Бондаренко 1

08.02.2012 г. Созопол