Силните вълни разрушават всичко на пътя си

Силните вълни разрушават всичко на пътя си 1

Къде е плажа?
08.02.2012 г. Созопол