И морето се изяви; снимка: Десислава Накова-Казакова

И морето се изяви; снимка: Десислава Накова-Казакова 1

Морските вълни отнасят всичко по пътя си
08.02.2012 г. Созопол