Временна приемна ще лицензира музиката по Южното Черноморие 1

Временна приемна ще лицензира музиката по Южното Черноморие

Информация за ПРОФОН:

ПРОФОН е творческо сдружение с нестопанска цел управляващо права, сродни на авторското право – тези на артистите-изпълнители и музикалните продуценти. ПРОФОН лицензира използването на огромен музикален каталог на територията на Република България – репертоара на над 25 000 звукозаписни компании от цял свят, както и правата на стотици хиляди артисти-изпълнители и 150 от най-популярните български изпълнители, групи, музикални компании и продуценти. През 2010 г. ПРОФОН разпредели над 5.5 млн. лв. на правоносителите.

ПРОФОН лицензира следните основни видове използване на музика: радио- и телевизионно излъчване, излъчване на музика в Интернет – симулкастинг и уебкастинг, препредаване (напр. чрез кабел и сателит), публично изпълнение.

През 2010 г. ПРОФОН регистрира рекорден за Европа ръст от 61 % на приходите за използване на музика в ресторанти, хотели, заведения, магазини, бензиностанции и др, като събра за правоносителите (артисти-изпълнители и музикални продуценти) 755 хил. лв. През 2011 г. се очаква ръст от около 25 % на приходите от т.нар. „публично изпълнение” на музика.

Информация за МУЗИКАУТОР:

МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели. Сдружението е учредено през 1992 г. в София от 104 български автори. Днес МУЗИКАУТОР представлява над 2300 български творци както и близо 2 000 000 автори от над 100 страни в света по силата на двустранни договори с 60 чуждестранни авторски дружества.

МУЗИКАУТОР е член на Международната конфедерация на дружествата на  композитори и автори (CISAC) и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM).

Информация за редактори, относно правата на композитори, текстописци, аранжори, артисти-изпълнители и продуценти на звукозаписи и музикални видеозаписи, при т.нар. публично изпълнение на музика в туристически и търговски обекти:

Според Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) всички публични места, на които се излъчват звукозаписи, музикални видеозаписи (клипове), радио- или ТВ програма, съдържаща такива, трябва  предварително да получат разрешение за това, като заплатят възнаграждение за носителите на правата – композитори, текстописци, аранжори, артисти-изпълнители и музикални продуценти /чл. 35, чл. 58 (1), чл. 76 (1.2), чл. 86 (1.3) от ЗАПСП/. Това е т.нар. публично изпълнение на музика, радио- и/или ТВ програма, като няма значение източника на това изпълнение – ефирна, кабелна, цифрова и сателитна телевизия, ефирно или онлайн радио, чрез компютър/лаптоп, специално създадена фонова музика или неинтерактивна програма, интернет стрийминг, озвучителна аудио и/или видео уредба и др.

Глобите за нарушители са м/у 2000 и 20 000 лв. (при повторно нарушение – от 3 000 до 30 000 лв.), както и риск от забрана за извършване на дейността или запечатване на помещенията, в които е извършено нарушението /чл. 97 от ЗАПСП/.

Заплащане на такса за кабелна/сателитна/цифрова телевизия, за интернет (когато се излъчва онлайн програма), такса за специално създадена неинтерактивна програма или фонова музика, хонорар на диджей (за заведенията), закупуването на оригинален диск, албум, колекция и др. НЕ означава, че правата за излъчването на музиката/програмата са уредени. Това право се отстъпва единствено и само от носителите на правата на защитената музика, които са за сродните права на артистите-изпълнители и музикални продуценти – с българската организация за колективно управление на сродни на авторските права – ПРОФОН, а за авторски права на композитори, текстописци и аранжори – с българската организация за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР. Това е изрично потвърдено и в решението на Европейския съд в Люксембург от 07.12.2006 г. по дело C-306/05, в което на база на Европейската директива 2011/29 ЕС ясно се казва, че помещения в туристическите и търговски обекти са публично пространство и в тях се извършва публично изпълнение на музика, за което се дължи отделно възнаграждение.

снимки: ehow.com