Станислав Христов от Созопол спаси Светия Кръст

Станислав Христов от Созопол спаси Светия Кръст