Награждаване гребен клуб Созопол – младежи

Награждаване гребен клуб Созопол - младежи 1