Реконструкция на градски стадион гр.Созопол

Реконструкция на градски стадион гр.Созопол 1