Бряг

Паскал Кюмурджиев - Бряг

Бряг 1Всеки изгрев е различен,

а залезът незабравим,

морето силните мъже обича,

защото любовта ги връща на брега.

Морето е мъдро и нежно,

вълните му хляб и сълза.

Бряг 2То знае, че всичко е временно

и в ласки превръща брега.

Бряг … и гларуси на кея,

усмивки, шепот на Жена…

Момче, целувки, и китара пее

за любовта, родена на брега.

Паскал Кюмурджиев