Читалищен театър представя “Женско царство”

Читалищен театър представя "Женско царство" 2
Читалищен театър представя "Женско царство" 3
Читалищен театър представя "Женско царство"

Цяла зима ний играхме, репетирахме без спир, за да видите на пролет, тоз театър най-подир!

На 9 и 10 май (понеделник и вторник) от 18:00ч. Читалищен театър – Созопол ще представи на гражданите и гостите на града комедията “Женско царсвто” по Ст. Л. Костов.

Постановка и сценография Пейо Пантелеев

участват: Мими Черкезова, Мария Василева, Красимир Дердов, Мария Станева, Тодорка Желва, Марин Метинев, Красимира Богдева, Паскал Кюмурджиев, Стоян Стайков, Мария Карабаджакова

билети в читалище “Отец Паисий” гр.Созопол

Читалищен театър представя "Женско царство" 4
снимка: Читалищен театър, архив