Фарът на остров Свети Иван указва морския бряг с ново LED осветление

Соларните панели на фара край Созопол - остров Свети Иван

Фарът на остров Свети Иван край СозополПрез януари тази година фарът на остров Свети Иван указа за първи път бреговете на българското черноморие с нова светодиодна глава от соларен ( LED ) тип, произведена и доставена от СД “ЕЛТА-Р Ченкин и сие”.

Подмяната бе извършена от Хидрографска служба – район Бургас, към Хидрографска служба на ВМС Варна.

Фарът на остров Свети Иван е построен от фирмата Barbier Bernard & Turrene – Paris през 1911 г., като първоначално се е използвал с газова глава. През 50-те години е модернизиран като е електрифициран и видимата зона е 18 морски мили. През 2014 г., чрез използване на съвременните светлинни източници – LED светодиоди, по специално задание видимата зона е увеличена на над 20 морски мили.

Подобна модернизация в момента се изпълнява и за още 3 фара по южното черноморие.

Четете още за остров Свети Иван край Созопол

The Lighthouse on the Sveti Ivan (Saint John) island has marked the Black sea shore using for first time a new LED marine lantern with solar power supply, manufactured and supplied by “ELTA-R Chenkin and Sie”. The replacement has been done by the Hydro graphic Office – Burgas, branch of the Hydrographic Office of the Bulgarian Navy in city of Varna.
The today’s Lighthouse in Sozopol has been built by the French company “Barbier Bernard & Turrene” – Paris in 1911, and originally used gas as alighting source . In the 50-is it has been modernized with the electricity as a lighting source and covered 18 nautical miles zone of visibility. In 2014 using up-to-date lighting sources – LED on the basis of special, custom design the visibility zone has been extended to 20 nautical miles